Zdě vložte informace o Vašem eshopu (adresa provozovny, kontakty atd.)

Záhlaví stránek

Biorytmus je nějaký děj, který se opakovaně – cyklicky – objevuje u živého organizmu s určitou pravidelností. Tato pravidelnost může mít jistou míru nepravidelnosti. Délka cyklu může být velmi rozdílná od hodnot řádově v hodinách až po roční cyklus (nazývaný cirkanuální).

O biorytmech či kondiciogramech jste jistě už slyšeli. Fyzická, emocionální a intelektuální kondice každého člověka počínaje okamžikem narození je periodicky ovlivňována od jakýchsi středních hodnot („nula“) plusovým směrem (k větší výkonnosti, k bystrému myšlení, k lepším pocitům) zpět přes nulu do záporných hodnot (menší fyzická zdatnost, myšlení nic moc, nenálada) a zase k nule. A tak pořád. Průběh jednoho cyklu (nula, maximum, nula, minimum, nula) je pro fyzickou kondici 23 dnů, pro emocionální 28 dnů a pro intelektuální 33 dnů. Typický průběh tří biorytmických sinusovek vidíte na obrázku.

Teorie biorytmů hlásá, že když křivky znázorňující kondice procházejí nulou, neznamená to neutrální vliv, ale potrefené dny jsou tzv. kritické. Nedočtete se ale, zda v kritické dny jste na tom hůře než v minimech. Spíš se hovoří o tom, že v tyto dny jsou příslušné zasažené oblasti „ani ryba, ani rak“ – měli byste být nevyrovnaní, zranitelnější na těle i na duchu.
Pomocí kalkulačky si můžete ověřit, že čas od času dosahují dvě nebo dokonce všechny tři křivky společných minim, maxim nebo nuly. Dny, v nichž k tomu dochází, má být ovlivnění silnější (superkritické dny při průchodu dvou nebo tří křivek nulou).
S teorií biorytmů přišel v 19. století Wilhelm Fliess, berlínský lékař, numerolog a blízký přítel (i pacient) doktora Sigmunda Freuda. Zavedl ale jen dvě periody – 23 a 28denní. Fliess byl přesvědčen, že svět je řízen magickými čísly 23 a 28 (mužský a ženský cyklus).
V roce 1920 popsal a přidal k biorytmům třetí, 33denní periodu rakouský učitel Alfred Teltscher. Vycházel ze sledování výkonnosti svých studentů. K popularizaci teorie biorytmů publikačně přispěli v 70. letech minulého století George Thommen a Bernard Gittleson.
Pro úplnost dodejme, že nověji byly k základním cyklům přidány ještě intuitivní s periodou 38 dní, estetický 43denní a 53denní spirituální (duševní, duchovní). Různé tabulky a později počítačové programy podporují většinou biorytmy v základních třech cyklech, řidčeji je vidět rozšíření o cyklus intelektuální, popř. i spirituální.
Teorie biorytmů staví ovšem spíš na numerologii než na vědeckém základě. Její pravdivost a význam nelze proto brát zcela vážně, jak bylo ukázáno i ve známé komedii Jáchyme hoď ho do stroje. I když se lze snadno dočíst, jak různé celebrity byly tu pozitivně, tu negativně ovlivněny kondiciogramy a nedají na jejich vypovídací hodnotu dopustit, tak čas od času zorganizované seriózní vědecké studie nic takového neprokázaly .Na druhé straně existují například letecké společnosti které pracovní plán pro své piloty určují s ohledem na jejich osobní biorytmy.
To nám ovšem nebrání pohlížet na biorytmy jako na příjemné duševní osvěžení nepostrádající prvek mírného napětí a očekávání. Tak jako mnozí z nás pečlivě sledují horoskopy, jiní zase mohou podlehnout mámení kondiciogramů.

Naše kondiciogramy mimo to, že v nich najdete všech pět základních biorytmů , obsahují ještě další tři biorytmy , které jsou kombinací základních biorytmů a určují například stresové dny a dny kdy se vše daří.
Základní kondiciogram je navíc přizpůsoben nejnovějším poznatkům chronobiologie ,neboť průběh cyklů je modifikován na základě různých délek dne. Kondiciogram je součástí ASTRO Kalendáře který naleznete v E-shopu. Měsíční kondiciogram můžete též získat zdarma vyplněním níže uvedeného formuláře.
Denní biorytmus a mozek
Jaké jsou vlastně denní biorytmy? Jsou to vnitřní hodiny, které v těle tikají bez ohledu na letní či zimní čas, na naše okamžité potřeby a náladu. Protože je nemůžeme seřídit podle našich potřeb, stačí na to jít obráceně - snažit se jim podřídit a maximálně je využít. ?Jít proti přírodě? se nevyplácí, velký problém může nastat u lidí pracujících na noční směny. Zvyšuje se u nich riziko psychických poruch, chronické nespavosti, alkoholismu, více jsou ohroženi na zdraví diabetici, u nichž se může průběh nemoci výrazně zhoršit.

Naše duševní aktivita není po celý den stejná, aktivity mozku se střídají a určují nástup jednotlivých fází. A jak vypadají ?biologické hodiny? průměrného člověka? Určitý rozdíl je u lidí, kteří chodí pozdě spát, což jsou ?sovy" a u ranních ptáčat, ?skřivánků".

Mezi 7. a 9. hodinou se mozek u ?skřivánků" začíná dostávat do ?provozní teploty?, ?sovy? jsou velmi pasivní.

Mezi 9. a 10. hodinou je mozek schopen zvládnout náročnou duševní aktivitu. Dobře pracuje krátkodobá paměť, je to ten správný čas pro činnosti, při nichž je naše pozornost zaměřena na detaily, vhodná doba pro přípravu přednášek nebo opakování již naučené látky. I studium cizího jazyka bude v tuto dobu snadnější.

Mezi 10. a 12. hodinou je nejlepší připravenost na jakoukoli aktivitu, nejvyšší stupeň bdělosti a naše schopnost komunikace dosahuje vrcholu. Toto je optimální doba pro jednání, pohovory, schůzky, konference..., neboť v tuto dobu pracují na vysoké obrátky naše komunikační schopnosti.

Mezi 13. a 15. hodinou je tzv. polední níže, náš mozek je méně aktivní. Věnujeme se spíše nenáročným a rutinním záležitostem. Člověk v této době zívá, začíná být unavený a ospalý. Je to doba vhodná pro krátký odpočinek, případné zdřímnutí (maximálně třicet minut) zajistí, že bude po celý zbytek dne fit.

Mezi 15. a 16. hodinou bdělost stoupá, mozek se dostává do kondice, dlouhodobá paměť dosahuje nejvyššího stupně. Optimální čas k učení toho, co si člověk musí dlouho zapamatovat, nebo pro jinou duševní práci.

Mezi 16. a 17. hodinou je ideální doba k prosazení vlastního názoru. Tento čas je vhodný i pro řešení nepříjemných, konfliktních situací, stížností a námitek. Podruhé jsou na vrcholu naše komunikační schopnosti.

Mezi 16. a 18. hodinou aktivita mozku klesá, je to ideální čas pro kutily, pro hru na hudební nástroj, sportování apod.

Mezi 18. a 21. hodinou se tempo našeho organismu zpomaluje, pomalu přichází únava z celého dne, opadá pozornost, všechno je klidnější, zvyšuje se citlivost a vnímavost. Pilně pracují naše smysly.

Mezi 19. a 21. hodinou jsme senzitivní, naše smysly jsou schopny podávat nejvyšší výkony.

Mezi 23. a 1. hodinou nastává čas pro "sovy". Pravá mozková hemisféra, která řídí naše emoce, nabývá převahy a lidský mozek není svázán konvenčním myšlením. Je to ideální čas k myšlení, psaní, komponování atd. To, že múza přichází po půlnoci, by měli vědět všichni umělci.
Orgánové hodiny
I když některé části našeho těla odpočívají ve spánku (např. smyslové orgány) a některé pracují po celý život nepřetržitě (srdce), v průběhu dne a noci tělo podléhá určitému cyklu proudění energie, vylučování enzymů, hormonů a podobně. Příčinou nemocí může být, když tyto biorytmy porušíme, případně se snažíme své tělo obelhat užíváním stimulujících prostředků v čase, kdy bychom měli spát a podobně. Číňané vytvořili systém tzv. orgánových hodin, kde každý orgán má během 24 hodin své dvouhodinové maximum, po kterém následuje dvouhodinový útlum. Orientální orgánové hodiny slouží jako informace o zásobách energie, která probíhá orgány v pravidelných rytmech a pomáhá jim nejenom pracovat, ale i regenerovat. Praktické využití těchto poznatků je v tom, že v čase maxima příslušného orgánu ho posiluje (např. bylinkovým čajem) a v čase útlumu se vystříháme nadměrné zátěži.

1:00 – 3:00 maximum činnosti jater, ta velice trpí, když např. na noc vypijeme vetší množství alkoholu nebo když v tom čase nespíme.

3:00 – 5:00 maximum mají plíce, astmatici (často kuřáci) mají záchvaty kašle.

5:00 – 7:00 pracuje a čistí se tlusté střevo, v tom čase často probíhá vyměšování. Není vhodné snídat. Kdo má potíže s vyprazdňováním, měl by v tuto dobu vypít sklenici vlažné vody se špetkou soli anebo švestkovou šťávu (může výt i výluh ze sušených švestek).

7:00 – 9:00 je maximum žaludku, vhodná doba na snídani.

9:00 – 11:00 maximum má slinivka a slezina. Žaludek odpočívá, není vhodné jej zatěžovat. Rovněž sladkosti, zatěžují slinivku, způsobí během krátké doby únavu způsobenou rychlým vzestupem a posléze poklesem glykémie.

11:00 – 13:00 maximum má srdce, výkonnost je vysoká, doba vhodná na fyzickou i psychickou zátěž i případný chirurgický zákrok.

13:00 – 15:00 maximum má tenké střevo, ideální čas na zažívání, dochází k poklesu výkonnosti a únavě.

15:00 – 17:00 maximum má močový měchýř, je důležité pít hodně vody a močopůdných čajů, také výborně působí čaj z kopřiv (v době ubývající Luny). To platí i pro následující 2 hodiny.

17:00 – 19:00 maximum mají ledviny, pokračujeme v intenzívním pití.

19:00 – 21:00 vrcholí krevní oběh, těžce se usíná, vhodná doba na procházku anebo lehké cvičení před spaním.

21:00 – 23:00 maximum má endokrinní systém, dochází k celkovému čerpání energie. Nejvyšší doba jít spát!

23:00 – 1:00 maximum má žlučník, proto není dobré ho zatížit před spaním tučným jídlem.
Krása podle hodin
Mnoho žen si všimlo, že pokožka má v průběhu dne různý vzhled. Někdy je více napjatá, jindy citlivá, povadlá nebo jsou viditelnější vrásky. Tyto souvislosti vysvětluje chronobiologie- věda o biologických rytmech v přírodě a v organizmu člověka jako její součásti. Samozřejmě každá pleť má individuální potřeby v závislosti na věku, typu či ročního období, ale každý z nás si může i v této oblasti vyzkoušet, jak to funguje.

5:00 – 7:00 Kůže a tělo se připravuje na nový den Vhodné jsou vodní procedury, sprcha ukončena studenou vodou, masáž luffou nebo kartáčem. Pleť obličeje a krku je dobré očistit pleťovou vodou od mazu a potu, které se uvolnily v průběhu noci, následně použít tonikum(nebo přímo pleťovou vodu s tonizačním účinkem) a hydratační krém nebo emulzi Nevhodné jsou výživné masky a krémy, protože pokožka ještě nemá schopnost je vstřebat do hlubších vrstev

7:00 – 8:00 Zlepšuje se prokrvení, stoupá pravděpodobnost alergických reakcí Nevhodné je experimentovat s novými přípravky.

8:00 – 10:00 Stěny cév jsou nejvíce prokrvené Vhodné je udělat si lehkou masáž, zkusit nový přípravek Nevhodné je jít do sauny, kouřit a pít alkohol – škodí to pokožce víc než v jiné části dne.

10:00 – 12:00 V této části dne jsou nejaktivnější mazové žlázy, pokožka se začíná lesknout Vhodné je ošetřit si T zónu buď speciálním matujícím papírkem, papírovým ubrouskem, případně přepudrovat Nevhodné provádět masáž a používat mastnější krémy a masky.

13:00 – 15:00 Prokrvení a tonus pleti se snižuje, zhoršuje se lymfodrenáž, pleť působí unaveně, vrásky jsou viditelné, je sklon k otoku kolem očí Vhodné je po obědě si trochu oddechnout, nebo si dopřát krátkou procházku na čerstvém vzduchu.

15:00 – 17:00 Buňky pokožky přestávají přijímat kosmetické prostředky, efekt kosmetických procedur je minimální Nevhodné je jít na kosmetiku, aplikovat si masky, dělat masáž nebo zábal.

17:00 – 20:00 Začíná fáze regenerace. Čas ideální na kosmetické ošetření pleti Vhodné je hloubkové čištění pleti, regenerační maska, výživný krém, masáž, procvičení mimických svalů.

20:00 – 22:00 Z organismu se vyplavují toxiny, vhodné jsou všechny očistné procedury Vhodné je dokonale odlíčit make-up a pleť dočistit tonikem, případně udělat peeling (ne kolem úplňku!).

22:00 – 24:00 Nejaktivněji probíhá regenerace a dělení buněk epidermy, pokožka odpočívá a nabírá energii. Toto všechno probíhá jen ve spánku Nevhodné je dlouho do noci ponocovat, zdržovat se v zakouřených prostorách, pít kávu a alkohol Vhodné je nanést výživný noční krém nebo sérum a jít spát.
katalog začátek
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one