Zdě vložte informace o Vašem eshopu (adresa provozovny, kontakty atd.)

Záhlaví stránek

Přehled z čeho se také věští,my neprovádíme

Následný abecedně uspořádaný seznam obsahuje prakticky všechny způsoby ze kterých je možno věštit.
Například " Alectryomantie — věštění ze vzorů potravy vytvářených zobajícími kuřaty" byla velmi populární ve starém Římě pro věštby před bitvou.
" Rhabdomantie, rabdomantie - věštění z rozhozených hůlek či kostí" se i dnes vyskytuje zejména v Karibiku.
ovšem kde se provádí "Tyromantie - věštění z rozložení děr a plísní na sýru." je možno si pouze tipnout , ovšem o Švýcarsku pochybuji.
Z české literatury víme, že "Nekromantie, necromantie - věštění pomocí vyvolávání duchů zemřelých." byla rozšířena zejména na Semilsku.

A
* Aeromantie — věštění z atmosférickývh podmínek.
* Ailuromantie — věštění podle pozorování chování koček.
* Alectryomantie — věštění ze vzorů potravy vytvářených zobajícími kuřaty.
* Aleuromantie — věštění výběrem těstové kuličky se zapečeným papírkem s odpovědí.
* Alfitomantie — věštění ze speciálních koláčů k odlišení pravdy a lži.
* Arachnomantie — věštění podle vzhledu a chování pavouků.
* Aritomantie, arithomantie — věštění z vrhání malých kostí (astragalů) či ze součtu čísel na dvou kostkách.
* Astromantie — věštění z hvězd, avšak (na rozdíl od astrologie) nezaložené na horoskopu.
B
* Belomantie — věštění taháním označených šípů z nádoby či jejich házením na zem.
* Bibliomantie — věštění ze slov přečtených z naslepo otevřené knihy.
* Botanomantie — věštění z pálení listů a větví.
C
* Cefalomantie — věštění z lebky osla nebo kozy.
* Ceraunoskopie — věštění z blesku a hromu.
* Ceromantie — věštění z tvarů vosku, odkapaného do misky se studenou vodou.
D
* Daktylomantie — věštění z pohybu prstenu zavěšeného jako kyvadlo.
* Dafnomantie — věštění ze zvuku pálených olivových ratolestí.
E
* Entomomantie — věštění ze vzhledu a chování hmyzu.
F
* Fylorodomantie, fyllorhodomantie — věštění z okvětních lístků růže.
G
* Geomantie — věštění ze symbolů vytvořených rozhozením hrsti písku či prachu na zem.
H
* Halomantie - věštění z házení soli do ohně.
* Hippomantie - věštění z chování či chodu koně.
* Hydromantie - věštění z vody, například vlnění hladiny.
CH
* Chaomantie - věštění ze vzdušných vizí.
* Chiromantie - věštění ze znaků a čar na rukách, čtení z dlaně.
I
* Ichthyomantie, ichtyomantie - věštění z tvarů ryb a jejich vnitřností.
K
* Kampanomantie — věštění z hlasu zvonů.
* Kapnomantie — věštění z kouře ze zápalných obětí či kadidla.
* Kartomantie — věštění z karet (viz též taromantie).
* Katoptromantie — věštění ze zrcadla.
* Kausiomantie — věštění z předmětů vhozených do ohně.
* Kleidomantie — věštění pomocí zavěšeného klíče.
* Kleromantie — věštění pomocí vrhání nebo tažení losů.
* Koscinomantie — věštění ze sítka drženého dvěma lidmi.
* Kritomantie, krithomantie — věštění čtením znaků na upečeném chlebu nebo koláčcích.
* Kromniomantie — věštění z cibule.
* Krystalomantie — věštění z křišťálové koule.
L
* Lampadomantie - věštění z plamene olejové lampy.
* Lekanomantie, lekonomantie - věštění z kapek oleje na vodě.
* Litomantie, lithomantie - věštění z odrazu plamene svíčky na drahých kamenech či barevných skleněných kuličkách.
* Lychnomantie - věštění z plamenů tří svíček.
M
* Meteormantie, meteoromantie - věštění z meteorů a padajících hvězd.
* Molybdomantie - věštění z tvarů vzniklých kapáním cínu či olova do studené vody.
* Myomantie - věštění z barvy a pohybů myší.
N
* Nekromantie, necromantie - věštění pomocí vyvolávání duchů zemřelých.
O
* Oenomantie - věštění ze vzorů vytvořených rozlitým obětovaným vínem.
* Oneiromantie - věštění ze snů (též pessomantie).
* Ophiomantie, ofiomantie - věštění z barvy a pohybu hadů.
* Ornitomantie, ornithomantie - věštění z hlasu a letu ptáků.
P
* Pegomantie - věštění z odrazu na hladině vody.
* Pyromantie - věštění z ohně či plamenu.
R
* Rapsodomantie, rhapsodomantie - věštění z básní.
* Rhabdomantie, rabdomantie - věštění z rozhozených hůlek či kostí.
S
* Skapulomantie, scapulomantie - věštění podle tvaru trhlin v lopatce (scapula).
T
* Taromantie - věštění z tarotových karet.
* Tasseomantie - věštění z čajových lístků v šálku.
* Tefromantie, tephromantie - věštění ze vzorů v popelu oběti.
* Tyromantie - věštění z rozložení děr a plísní na sýru.
katalog začátek
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one