Zdě vložte informace o Vašem eshopu (adresa provozovny, kontakty atd.)

Záhlaví stránek

Rozdíl mezi novinovým a osobním horoskopem

Bulvární astrologie, někdy též zábavná astrologie je název pro druh astrologie spočívající v sestavování horoskopů či lidských charakteristik bez hlubších znalostí toho, co kritik považuje za astrologii. Předpovědí jsou jen pro jeden časový úsek a konkrétní znamení. Bulvární astrologie se zabývá jen slunečními znameními a vztah jednotlivých planet v daný časový úsek k nim.
Jako bulvární astrologie bývají kritiky označovány všechny novinové horoskopy pro sluneční znamení

Metodické vady bulvární astrologie
Kalendářové dělení zvěrokruhu
Typickou metodou bulvární astrologie je kalendářové dělení používaných astrologických znamení. Znamení zvěrokruhu jsou v takovém seznamu rozdělena do dvanácti období podle kalendářních dat. Tato data se přitom meziročně nemění, začínají přitom zřejmě první minutou prvního dne tohoto období a končí poslední minutou dne posledního. Všichni lidé narození v takovém období pak mají používat takto jim přiřazené znamení.
Jakkoliv jsou znamení zvěrokruhu takovéhoto kalendáře graficky podobná a stejně nazvaná, jako stejnojmenná znamení astrologická, od tradiční astrologie se liší. V astrologii i astronomii je zvěrokruh geometrickým útvarem (kruhem), který se nedělí na dny, ale pouze úhlovými jednotkami (stupně, minuty, vteřiny). Začátek či konec astrologického znamení je v časových jednotkách možné vymezit pouze vstupem, průchodem a výstupem konkrétní astrologické planety. I když datumy ohraničující dvanácti pseudoastrologických období zpravidla odpovídají přibližně dnům, ve kterých obvykle v tropickém zvěrokruhu vstupuje do jednotlivých znamení Slunce, není ani takovéto dělení přesné. Ke vstupům planet do znamení obvykle nedochází přesně o půlnoci a meziročně se vstupy do znamení mění. Ke skutečnému vstupu do příslušného znamení zvěrokruhu tak může dojít při každém oběhu v jinou hodinu, či dokonce jiný kalendářní den.
Kalendářové dělení zodiaku navíc vede k takovým paradoxům, že znamení Ryb má podle něj každé čtyři roky jeden den navíc (29. únor). Astrologická znamení jsou přitom vždy přesně 1/12 tropického či siderického ekválního zvěrokruhu (30°)a při předpokladu relativně stálé úhlové rychlosti oběhu Slunce stejnými oblastmi zodiaku se nemohou takto lišit.
Postavení astrologických planet (vč. Slunce) ve znameních v astrologickém horoskopu má být, podle knihy Planety a znamení v domech horoskopu, jasně vymezené (např. planeta je buď v Rybách anebo v Beranu).

Jediný popisný prvek
Bulvární astrologie používá jeden prvek astrologického horoskopu, zpravidla postavení Slunce ve znamení, což umožňuje autorům rozdělit jejich tvrzení do přehledných tabulek či seznamů podle kalendářového dělení jednoduše srozumitelných čtenářům. Podle postavení tohoto prvku v takovém kalendářovém horoskopu, svým čtenářům přidělují charaktery, nálady, oblíbené partnery (dny, živočichy, rostliny, drahé kameny, čísla, kovy, jídlo, pití, hudbu či jiné zboží) nebo prognózu budoucnosti.
Vlastnosti přiřazované tradičně jednotlivým znamením zvěrokruhu lze, podle knihy Encyklopedie západní astrologie, zobecnění přiřadit, jen pokud toto postavení ve znamení podporují minimálně dva další astrologické faktory.
Absence odkazů a zdrojů
Autoři bulvární astrologie často neodkazují na astrologické zdroje, používají obraty "je obecně známo", "již dlouhá léta se ví, že…". Autoři bulvární astrologie své předpovědi nepodepisují.
Ve svých astrologických pojednáních se tradiční astrologové při popisu posuzovaných prvků horoskopu zpravidla odvolávají na tradiční astrologické zdroje od klasických děl helénské astrologie, přes spisy arabské či středověké, renesanční i moderní spisy Západní astrologie. Ve speciálních případech se odkazují na další mimoevropské astrologické tradice a historické či astronomické výzkumy.

Vymyšlené predikce
Běžným produktem bulvární astrologie jsou krátké předpovědi na určité blízké období pro laickou veřejnost. V lepších případech jsou psány odlehčeným stylem a zábavnou formou. V jiných případech používají pseudoastrologický slovník a jsou prezentovány jako seriózní astrologické předpovědi pro velké skupiny čtenářů.
Z vysvětlení u předchozích kapitol vyplývá, že možnosti kalendářového dělení zvěrokruhu a znalosti nepřesné pozice jediného popisného prvku v rozmezí 30° jednoho znamení jsou pro moderní astrologii zcela nedostatečným podkladem pro vytváření jakýchkoliv predikcí pro čtenáře jako individuum anebo dokonce skupinu čtenářů.
V případě mundánního horoskopu astrolog pracuje s horoskopem vzniku organizace či státu, který mu bývá podrobně znám včetně pozic všech astrologicky významných faktorů ve skutečném tropickém zvěrokruhu. Takové predikce se ovšem nevztahují ke konkrétním lidem či skupinám podle jejich zrození, ale k obecným oblastem působnosti popisovaného subjektu.
Katalogizace osobností
Zažitým nešvarem lidové astrologie je katalogizace známých osobností (z oblasti vědy, kultury, politiky, historie ap.) ve znameních zvěrokruhu bez dostatečně doložených astrologických souvislostí.
Astrologické učebnice zpravidla nevybírají tyto osobnosti plošně na základě pouhého data narození, ale na základě znalosti kompletního horoskopu příslušné osobnosti a tato ukázková data pro příslušný horoskop (přesný rok, měsíc, den, hodinu, minutu, zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku) uvádějí pro jeho možnou opakovanou ověřitelnost. Neuvádí-li astrolog přesná data, uvede alespoň astrologické zdůvodnění zařazení osobnosti do znamení. Přiřazování vlastností (klíčových slov, interpretačních formulí) ke znamení se vytváří spíše na základě tradice než z vyhodnocení vlastností omezeného vzorku osobností narozených s jedním prvkem v konkrétním znamení.
Chybná terminologie
Typickou ukázkou nepochopení astrologické terminologie je, například když někteří autoři hovoří o "zrozencích souhvězdí" či "postavení Slunce (resp. planet) v souhvězdí" namísto astrologického pojmu "znamení".
Astrologická definice pojmů "zvířetníková souhvězdí" a "zvířetníková znamení" souvisí s definicí zvěrokruhu a to jak v jeho tropické, tak v obou siderických, formách. U astrology nejčastěji používaného tropického zvěrokruhu, který by s velkou mírou nepřesnosti mohl odpovídat kalendářovému dělení zvěrokruhu užívaného v bulvární astrologii nejčastěji, nelze hovořit o „souhvězdích“ téměř nikdy, protože proti skutečnému postavení stejnojmenných astronomických souhvězdí je v současnosti kvůli precesi jarního bodu posunut o přibližně 25° (bezmála o jedno celé znamení). U siderického ekválního zvěrokruhu, který kopíruje precesní pohyb astronomických zvířetníkových souhvězdí ekliptikou, nelze o "souhvězdích" a jejich totožnosti se "znamením" hovořit proto, že hranice znamení se někdy výrazně od hranic souhvězdí liší. O "postavení planet v souhvězdích" lze s jistou mírou tolerance hovořit pouze při použití siderického inekválního ekválního zvěrokruhu s nestejně dlouhými úseky pro zvířetníková znamení. Tento typ zvěrokruhu však není v astrologii běžně používán a jeho členění právě díky nestejně dlouhým úsekům a precesnímu otočení proti tropickému zodiaku zpravidla ani neodpovídá kalendářového dělení zvěrokruhu bulvární astrologie.
katalog začátek
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one